Điều gì giúp bạn thoát khỏi việc đưa ra những quyết định “nữa mùa” thiếu thực tế !

Hàng ngày, chúng ta đưa ra hàng trăm quyết định dù là học tập hay kinh doanh, dù là làm việc cá nhân hay thậm chí là làm việc nhóm…Có thể phân loại tất cả các quyết định thành ba kiểu: đơn giản, phức tạp, rắc rối. Hầu hết các quyết định chúng ta đưa […]

GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG – GIÁ TRỊ SỐNG CỦA ĐỒNG HÀNH CENTER

Xã hội hiện đại luôn nảy sinh những vấn đề phức tạp và những vấn đề bất định đối với con người. Nếu con người không có năng lực để ứng phó vượt qua những thách thức đó và hành động theo cảm tính thì rất dễ gặp rủi ro. Trước những thách thức và […]