DỊCH VỤ CAN THIỆP SỚM CỦA ĐỒNG HÀNH CENTRE

Mỗi đứa trẻ được xem là duy nhất và phát triển theo tốc độ của riêng mình (nhưng cần phải đáp ứng được các mốc đánh giá phát triển tâm vận chung). Tuy nhiên, trong tiến trình phát triển với sự chăm sóc, giáo dục và yêu thương của gia đình trẻ lại gặp phải […]